Ledeninformatie

Contributie

Contributie
Ieder jeugdlid van Scouting Elst betaalt contributie. De contributie voor de verschillende speltakken verschillen iets. Voor het seizoen 2022-2023 is de contributie vastgesteld op:

Bevers, Welpen en Kabouters: € 133,50
Gidsen, Verkenners en Explorers: € 141,-
LingeStam: € 20,- (+contributie Scouting Nederland & Regio ZON bij geen staflid)

De contributie wordt door de penningmeester via een automatische incasso geïncasseerd. Bij inschrijving als lid ontvang je hiervoor een machtigingsformulier. Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Meedoen in Overbetuwe
In Overbetuwe vinden we dat iedereen gelijk is. Ook als u minder geld heeft om uit te geven, willen we dat u mee kunt doen. Daarom biedt de gemeente Overbetuwe de Meedoenregeling voor volwassenen en thuiswonende minderjarige kinderen vanaf 4 jaar. Voor meer informatie over de Meedoenregeling, klik HIER.

Leergeld Oost Betuwe
In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen om
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten/klasgenoten
vanzelfsprekend zijn. Zoals het volgen van muziekles, dansen en creatieve activiteiten en
kunnen sporten bij een sportclub. Stichting Leergeld vindt het heel erg belangrijk dat
kinderen op jonge leeftijd de gelegenheid krijgen om te kunnen participeren in de
samenleving. klik HIER.

Afmelden als lid
De contributie kan pas worden stopgezet, nadat het lid is afgemeld bij de penningmeester, speltakleiding en bij de ledenadministratie. Afmelden gebeurd altijd schriftelijk, via een mail aan de speltakleiding. We vinden het erg belangrijk dat de afmelding ook langs de speltakleiding gaat, zodat zij ook weten dat één van de kinderen niet meer naar de opkomsten komt.

Overige kosten
Verder dien je rekening te houden met de kosten van de Scoutfit, groepsdas en bijdragen voor weekend- en zomerkampen. In dit kampgeld zitten alle kosten voor de kampen; zoals eten, verzekering, huur van accommodatie (of kampeerterrein), etc.

Inkomsten
De inkomsten van Scouting Elst komen voor een groot deel uit de contributie. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden, door ons clubhuis gedurende de zomermaanden te verhuren en acties te houden: Grote Clubactie en de Speculaasactie zijn daar van goede voorbeelden. We krijgen nog steeds subsidie van de gemeente Overbetuwe, maar dit blijft een onzekere inkomstenbron.

Uitgaven
De inkomsten gebruikt de groep in eerste instantie natuurlijk voor de jeugdleden. Spelmateriaal zoals pennen, potloden, papier, ballen e.d., maar ook tenten en ander kampeermateriaal worden ervan gekocht. Daarnaast gaat een deel zitten in de kosten die gemaakt moeten worden voor het in eigendom hebben van en onderhoud aan het clubhuis. Denk aan: nutsvoorzieningen, vuilafvoer, verzekeringen, en dergelijke. Trainingskosten voor leiding nemen ook een belangrijke plaats in op de jaarlijkse begroting van Scouting Elst. Tot slot betalen we jaarlijks een afdracht aan Scouting Nederland en de regio Zuid Oost Nederland.

Voor meer informatie over de contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester via MAIL.