Acties

Speculaasactie

Paul Janssen


Elk jaar worden er – begin november – speculaaspoppen gebakken door Bakkerij Janssen in Elst. Deze worden eind november met hulp van de kinderen en stafleden verkocht. Voor het vervoer van poppen en verkopers vragen wij hulp van ouders. De opbrengst wordt verdeeld over de speltakken naar rato van de hulp die uit die speltak is gekomen. De opbrengst wordt in eerste instantie gebruikt voor de verschuldigde contributie en verzekeringspremie aan Scouting Nederland. Hoe meer elke speltak aan hulp levert, hoe meer de speltak zelf profiteert van de opbrengst en financiële ruimte krijgt om iets aan te schaffen of een aparte activiteit te organiseren.

Speculaas