Verhuur

Vitaal Sportpark de Pas

Tegen de groeiende dorpskern Elst ligt sportpark De Pas. Een goed en traditioneel sportpark dat in 2021 volledig is herontwikkeld.

Voor iedere sporter
Op een sportpark moet je goed kunnen sporten, ongeacht of dat nu hockey, voetbal of een meer individuele sport is. Op sportpark De Pas zijn negen voetbalvelden en drie hockeyvelden aanwezig. Met de omzetting van een natuurgras voetbalveld naar kunstgras kan voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit worden gerealiseerd. Een voetbalveld wordt gesitueerd op het nieuw aangekochte perceel om aan de kant van Elst een openbaar en uitnodigend sportaanbod te realiseren. Op kopse kant van het nieuwe perceel wordt een parksfeer gerealiseerd waar inwoners kunnen recreëren en de jongste inwoners kunnen spelen. Picknickmogelijkheden tussen de fruitbomen worden afgewisseld met natuurlijke speel- en ravotplekken. Een professioneel volwaardig bootcampterrein met professionele toestellen voor een serieuze workout vormt De Pas ook dé plek voor de ongeorganiseerde sporter.

Meest gastvrije sportpark van Gelderland
Op De Pas is een ruime vijver beschikbaar die tot op heden vrijwel ongemoeid werd gelaten. In samenspraak met hengelsportvereniging de Rietvoorn wordt De Pas-vijver Aalscholver-proof bevisbaar gemaakt met een vissteiger voor mensen met een beperking. In samenspraak met scouting Elst wordt het water ingezet voor vlottenbouw, waterballen, tokkelbaan dan wel hangbrug over het water. Tot slot wordt er een terras op het water gerealiseerd waarbij bewoners van de Diestroom de gastheer en gastvrouw vormen. Hier kan de ‘andere’ bezoeker van het sportpark terecht voor een kop koffie en een versnapering. Sportpark De Pas wordt het meest gastvrije sportpark van Gelderland. Een iconische ontvangstpoort maakt duidelijk dat je op De Pas bent. Een goede routing en bewegwijzering brengt je vervolgens op de plek van bestemming of parkeren. En dit alles kan alleen als er ook sprake is van bestuurlijke vitaliteit en ondernemerszin van de gezamenlijke verenigingen.