Ledeninformatie

Speciale opkomsten

Overvliegen
Na het begin van het seizoen, vliegen de “oude” Scoutingleden over naar de volgende speltak. Dit gebeurt altijd met alle andere “oude” scouts die ook naar volgende speltak overvliegen. Hieromheen wordt een gezamenlijk programma georganiseerd.

Installatie
Als de nieuwe leden enige weken hebben meegedraaid worden ze geïnstalleerd. Ze worden dan lid van Scouting Nederland, als ze dat nog niet zijn, en dragen daarna het uniform behorende bij de speltak. Het installeren is een feestelijke avond. De wijze van installeren is per speltak verschillend.

Sinterklaasfeest
Voor 5 december komt Sinterklaas op een dinsdagavond binnenstappen bij de Bevers, de Welpen en de Kabouters. De oudere groepen besteden op andere wijze aandacht aan dit feest.

Sint Jorisdag
Op een vrijdag rond de naamdag van Sint Joris (23 april) wordt een avond georganiseerd voor alle Scoutingleden. Er is een programma voor alle jeugdleden. Verder is er kampvuur en beelden de Explorers het verhaal van Sint Joris en de draak uit.

Ouderavond
Eén à twee keer per jaar is er een ouderavond. Hierop vertelt de speltakleiding iets over de gang van zaken binnen de speltak, hoe het jaar tot dan toe ervaren wordt en wat de plannen verder zijn. Er is ruimschoots gelegenheid tot vragen stellen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en wij verzoeken u dan ook bij verhindering dit even te melden bij de teamleid(st)er.
Overigens is alle leiding tussentijds bereikbaar voor vragen en informatie. Liefst na afloop van het programma, dan heeft de leiding meer tijd voor u.

Hulp van ouders
Enkele keren per jaar vragen wij hulp van ouders om inkomsten te realiseren en daardoor voor iedereen de contributie laag te kunnen houden. Eén keer is bij de speculaasactie.

Speculaasactie
Elk jaar worden er – begin november – speculaaspoppen gebakken. Deze worden eind november met hulp van de kinderen en stafleden verkocht. Voor het vervoer van poppen en verkopers vragen wij hulp van ouders. De opbrengst wordt verdeeld over de speltakken naar rato van de hulp die uit die speltak is gekomen. De opbrengst wordt in eerste instantie gebruikt voor de verschuldigde contributie en verzekeringspremie aan Scouting Nederland. Hoe meer elke speltak aan hulp levert, hoe meer de speltak zelf profiteert van de opbrengst, en financiële ruimte krijgt om iets aan te schaffen of een aparte activiteit te organiseren.

AGT (weekendkamp met Alle Groepen Tezamen)
De AGT is een (in principe) tweejaarlijks gezamenlijk weekendkamp, voor alle speltakken van Scouting Elst. Tijdens dit weekend wordt er met de gehele groep (meestal op ander scoutingterrein) gekampeerd en daar worden voor de jeugdleden allerlei activiteiten georganiseerd.

Grote Clubactie
Jaarlijks vindt de Grote Clubactie plaats. Van de opbrengst van de lotenverkoop gaat 80% naar onze Scoutinggroep. De speltakken gebruiken de opbrengst van deze loterij voor extra (dure) activiteiten die niet uit de reguliere contributie betaald kunnen worden. De loten kosten € 3,00 waarvan € 2,40 naar de groep toe gaat.